Публикации

Формирането на глобалния свят. Експертен доклад за България и Югоизточна Европа.

Антоанета Приматарова, bertelsmann-stiftung.de

Линк към публикацията на английски език

Статии и книги