Публикации

Новият европейски безпорядък


ЕС трябва да намери начин да работи в новия евразийски безпорядък


След анексирането на Крим и кризата в Украйна, Европа трябва да развие нови отношения с Русия, като ангажира Москва с икономическа конкуренция, вместо с военен сблъсък, посочва последният анализ на Европейския съвет за външна политика. Новият европейски безпорядък (на английски език) с автори Иван Кръстев и Марк Ленърд обяснява, че конфликтът в Украйна необратимо е нарушил европейския ред след Студената война и е изключил възможността за запазване на досегашните отношения с Русия, но не ни е довел и до втора Студена война.

Анализът очертава карта за подновяване на отношенията с Русия чрез:

Поддържане на НАТО като основен източник на ясни гаранции за сигурността и териториалната цялост на страните членки от ЕС.

Възможно изключване на Русия от „ценностни институции“ като Съвета на Европа, с цел защита на либералната същност на проекта ЕС.

Контакти с доминирания от Русия Евразийски икономически съюз, чрес което да бъде признато правото на Русия на собствен интеграционен процес.

Авторите на анализа твърдят, че политиката на санкции не е дългосрочно решение. Тя може да доведе до увеличаване на руския изолационизъм, да подтикне Русия към военна вместо към икономическа конкуренция, европейската търговия с Русия да бъде дългосрочно ощетена и други актьори да се опълчат спрямо санкциите, но и спрямо глобализацията, за да се презастраховат. Анализът обосновава необходимостта от търсене на начини, чрез които Европа да насърчи развитието на една поносима за нея Русия, вместо да се опитва да я напасне към собствените си представи. Авторите дават като пример отношенията на САЩ с Китай – два региона, които се развиват успоредно и си сътрудничат, но ясно са очертали демаркационните линии. Това може да бъде модел за нови отношения на ЕС с Русия.

Статии и книги