Публикации

Democratic Innovation and the Politics of Fear: 25 Lessons from Eastern Europe

Линк към описание на публикацията и съдържание на сборника можете да откриете тук  (на английски език)
Статии и книги