Публикации

Независимост и отговорност на регулаторни и контролни органи в България: доклад с препоръки

Докладът с препоръки можете да прочетете тук .   

Статии и книги