Публикации

Какво ще ни вдъхнови да направим 2011 по-добра?


Прогнози и идеи на автори в openDemocracy.net. Един от авторите е Иван Кръстев.


Линк към статията на английски език

В медиите