Публикации

Време за размисъл


Съставител Антоанета Приматарова

„Време за размисъл” предлага своеобразна хроника на дискусиите около Договора за създаване на Конституция за Европа, особено след отрицателните вотове от референдумите във Франция и Холандия (май-юни 2005 г.).

Сборникът е издаден в рамките на проект „1000 + дискусии за Европа”, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Европа 2003” на Европейската комисия.

Статии и книги