Публикации

Враждебно отношение към Русия и действия, отслабващи ЕС не са в интерес на България

Вестник "Дневник"

Линк към статията на Иван Кръстев:

В медиите