Публикации

Равенството на половете, демократизацията и де-демократизацията в България (1989 - 2022)

Аналитичен доклад

Ружа Смилова (Обработка на данни и информация, автор на текста)

Калоян Велчев (Обработка на данни и информация, графики)
Катерина Василева (Обработка на данни и информация)

Център за либерални стратегии 2023

Този доклад е изготвен в рамките на изследователски проект “Gendering democratization: path dependencies or rupture in the face of anti-gender campaigns (Равенство между половете и демократизация: следване на избраната траектория или разпад в следствие на мобилизации срещу равенството на половете” в партньоство с Института за демокрация към Централноевропейския университет и фондация FLAX, която връчва награда Ема Голдман за иновативни изследвания. Главен изследовател е д-р Андреа Крижан, носител на наградата Ема Голдман. Авторите изказват благодарност за коментарите по доклада, получени от Андреа Крижан и колегите, взели участие в проекта.


Прочетете пълния текст на доклада тук и научете повече за проекта тук.

Снимка: dir.bg
Статии и книги