Публикации

"The greengrocer’s revenge" - статия на Иван Кръстев в сп. "Prospect"

Иван Кръстев,  „Prospect" magazine, брой 163, Октомври 2009 год.

Линк към статията на английски език

В медиите