Публикации

Публикация на ЦЛС „Ефективни механизми за борба с корупцията в Черноморския регион"

Публикацията е част от съвместен проект с IPP Румъния.


Можете да свалите публикацията на английски език от тук

Статии и книги