Публикации

Бележки върху (соц)носталгията

Румен Аврамов, вестник "Култура" бр. 9

Ленк към публикацията:

В медиите