Публикации

Пътеводител 2020


Познавате ли хора, които отказват да гледат телевизия?

Чували ли сте за щастливи сервитьори?

Има ли в приятелския ви кръг неженени с деца?

Споделяте ли наблюдението, че вегетарианците стават все повече, както и жените в полицията и корпоративния свят?

Най-вероятно сте чували за нет маниаците и приемате, че има избиратели, които всеки път гласуват различно...

Нашият Пътеводител 2020 вярва, че всички ние сме необикновени хора. Той се опита да открие малките групи, формирани около индивидуалния избор и интересите на необикновените хора. Потърси микрологиката, разумните модели, които определят поведението и позицията на хората днес.

Пътеводител 2020 е съвместен проект на Центъра за либерални стратегии, вестник "Капитал" и институт "Отворено общество".

Книгата поглежда под лупа новите феномени, вкусове, потребности и нагласи, които имат потенциала да променят българското общество.

Пътеводител 2020 е нещо като карта, с която да се ориентираме в социалния пейзаж на собственото си бъдеще. Или разказ за малки групи, в които да се разпознаем. 

Статии и книги