Публикации

Културни срещи в една приватизирана българска банка с чуждестранни нови собственици: кои са важните граници?

Георги Ганев, статия в „Социологически проблеми", година 39, книжка 3-4, 2007, стр. 90-97 (български). ISSN: 0324-1572.

Връзка към представянето на статията може да се направи оттук (изтеглянето изисква абонамент).
Статии и книги