Публикации

Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Bulgaria Country Report

Ружа Смилова, 2017

Текстът на доклада е достъпен тук   (на английски език)
Статии и книги