Публикации

Младите - от ползотворното шляене до умението да оспорват

Коментарите на Мила Минева и Матю Стоянов на 15.04.24 можете да чуете тук.
Разговора води Антония Каменичка.

Темите на предаването са:

  • Шофирането по българските пътища – водачи на МПС, контрол, безопасност.
  • Законодателни промени, мерки, стратегии. Акции, общество, доверие в институции.
  • Алкохол и фукане в социалните мрежи. Неизбежност на санкциите.
  • Личния ни интерес от спазване на правилата.
  • Семейство и училище.
  • Защо Жлъч казва, че когато е бил ученик, не е имало "Тик-Ток" за щастие. Кое е ползотворното шляене?
  • Младите хора - (не са) материал за моделиране; кой им дава насоките?; ориентири и разширяване на хоризонтите; могат ли да си измислят бъдещето?
  • Възпитание по критично мислене и оспорване. Защо училището ни позволява да го неглижираме?
  • Грамотността при младите.
  • Май не знаем на какво и как да ги научим. Качеството на образованието въпрос на пари и заплати ли е?В медиите