Публикации

Участие на Георги Ганев в „Панорама"

На 2011-10-07 Георги Ганев участва в обзорното седмично предаване на БНТ "Панорама" за коментар "Европа в перфектната буря", посветен на икономическите и финансови предизвикателства пред ЕС.

Връзка към цялото предаване, както и към сегмента с участието на Георги Ганев може да бъде направена тук .

В медиите