Публикации

Статия на Георги Ганев в сп. „Мениджър"

В броя си за ноември 2010 сп. "Мениджър" публикува статия на Георги Ганев по въпросите на реформата в здравеопазването.

Достъпът до пълния текст на статията е ограничен, затова предлагам достъп до първоначалната версия (с различно заглавие и преди допълнителна редакция) тук .

В медиите