Програми

Институционални реакции на случаите на корупция в България


Основната цел на проекта бе да проучи реакциите на различни институции и другите играчи, имащи отношение към проблема с корупцията - медии, политици, правителство, съдебна система, не-правителствения сектор и обществото като цяло.

В рамките на проекта бе създадена работна група от експерти, разследващи журналисти и политици, които да наблюдаваха и обсъждиха реакциите на институциите по няколко случая на корупция в България в рамките на определен период. Работната група организира четири кръгли маси- дискусии с участието на юристи, представители на държавни институции, депутати, на неправителствени организации и журналисти.

Център за либерални стратегии организира в София конференция, на която бяха представени резултатите и обсъдени с широк кръг от експерти и политици.

Работната група направи препоръки относно подходящите законодателни и политически реформи, обучението и принципите на поведение за журналисти и информационните кампании.

Списък на 4 корупционни случая

Период: Април 2002 - Септември 2003
Координатор: Рашко Доросиев
Финансираща организация: Институт „Отворено общество", Будапеща
Правова държава