Програми

Нека правото управлява

Проектът "Нека правото управлява" има за цел да разпространи знания за кризата на върховенството на закона в Централна и Източна Европа. Уебсайтът Let Law Rule съдържа пет раздела, посветени на Полша, Чешката република, Унгария, България и Беларус. Уебсайтът събира информация и коментари за антидемократичните процеси в Централна и Източна Европа и ги съпоставя, което позволява на читателя да ги сравни и разбере по-добре. За да направим това, показваме последователните етапи на кризата в разбираеми анализи, календари и инфографики.

Достъпът до надеждни знания, необходими за разбиране на естеството на кризите на върховенството на закона в тези страни, е ограничен. Трудно е също така да се намерят на едно място материали, които обясняват развитието на тези кризи от възникването им до сега. Уебсайтът Let Law Rule е отговор на този проблем.

Събраните тук материали обясняват по прост и достъпен начин процеса на подчиняване на съдилищата и медиите на управляващите партии и неговите последици. Анализът на този механизъм е необходима стъпка за изграждане на гражданско съзнание и намиране на подходящи решения за противопоставяне на нелибералните промени. В тази база знания е събрана информация за последователните етапи на кризите от 2015 г. насам. Представяме ги в разбираеми анализи, календари и инфографики.

Доклади по проекта:
Как да обясним проблемите с върховенството на правото в България?
Ерозия на демократичните институции и върховенството на правото в България: Как се стигна дотук?
Либерални реакции към популизма: казусът България
Период: 2021- продължава
Екип: Даниел Смилов, Ружа Смилова
Партньори: Kritika Liberalna, Полша
Правова държава