Програми

Голямата Евразия през погледа на новото поколение руски и европейски лидери


Проектът цели да отвари пространство за диалог и взаимно разбиране между следващите поколения политици и политически анализатори в Русия и ЕС. Спопред нас липсата на знание за чуждата гледна точка  ни лешава от шанс да разберем интересите, мотивите и идеите, които формират поведенията и политиките ни. Именно затова вярваме, че е важно да се създават пространства за диалог, където бъдещите лидери на Русия и ЕС да се срещнат и говорят помежду си.

Заедно със Съвета по външна и отбранителна политика (Москва) и Висшата школа по икономика (Москва) събираме група от млади и любопитни европейски политици, експерти и анализатори, които не са специалисти по Русия. Опитваме се да им представим критично руския контекст, да ги срещнем с действащи политици, да проблематизираме официалната гледна точка. Под формата на международна конференция Голямата Евразия през погледа на новото поколение руски и европейски лидери влизат в диалог със свои колеги от администрацията, академията и неправителствения сектор в Русия. 


Период: Ноември 2019 – Юни 2020
Екип: Иван Кръстев, Анна Ганева, Мила Минева
Финансираща организация: Фондация Роберт Бош
Партньори: Съвет по външна и отбранителна политика (Москва) и Висша школа по икономика (Москва)
Глобални акценти