Програми

Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства


Сериите от семинари и публични лекции „Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства" имат за цел да обсъдят настоящата ситуация в ЕС и възможни варианти за бъдещи политики.
Целта на програмата е да помогне в рационализирането на дебата, да представи и обсъди съществуващите позиции и да анализира настоящата криза и нейните политически последици.

Серията от семинари „Бъдещата Европа" стъпва и разчита на опита и изводите от сериите с дискусии Европа в риск 2.0Европа в риск и Периферия в риск, проведени успешно от същите организации в периода 2012-2015.

Стратегическата цел на „Бъдещата Европа в контекста на вътрешни и външни предизвикателства" е да разработи препоръки за политики и рискови сценарии на база на дискусиите. Друг положителен резултат от програмата ще бъде по-добре информиран обществен дебат по трудните за справяне проблеми, пред които са изправени почти всички европейски граждани.

В първия семинар от поредицата на 30 май 2016 се опитахме на фона на сегашните разделения да изготвим „Визии за бъдеща Европа" в светлината на евентуално основно пренареждане на Съюза.


Период: Януари 2016 - Януари 2019
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Финансиращи организации: Министерство на отбраната и спорта, Австрия
Други партньори: Форум за международен диалог "Бруно Крайски"; Европейски съвет за външна политика
Европейски съюз