Програми

След присъединяването


Линк към проекта (на английски)


Период: Февруари 2002 - Август 2003
Координатори:  Георги Ганев, Румен Аврамов
Водещ партньор: Institute for Human Sciences 
Партньори: Център за академични изследвания, София; Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин
Икономически перспективи