Програми

Каква Европа?


Основна цел на този проект бе да следи отблизо дебата за бъдещето на Европа, да анализира развитието му и да предоставя тези анализи на специално организирани за това форуми. По този начин се целеше активното включване на България в общоевропейския дебат, както и стимулиране на граждански дебат в страната.

Проектът бе разделен на два етапа в съответствие с общоевропейската организация на дебата за бъдещата конституция на Европа: "етап на Конвента" и "етап след Конвента".

Проектът създаде няколко фокус групи, всяка от които дискутира различни аспекти на дебата в Конвента. Основната фокус група бе съставена от българските представители в Конвента, както и от български парламентарни представители от Комитета за европейска интеграция.

В една от останалите фокус групи се включиха хора, които предстоеше да бъдат номинирани за български представители в Конвента на младите хора.Период: Януари 2002 - Декември 2003
Координатор: Антоанета Приматарова
Финансираща организация: Посолство на Великобритания в България
Европейски съюз