Програми

Нови източници за постигане на социално сближаванеВ ситуацията на настоящата икономическа и политическа криза се откроиха нови разделителни линии между европейските граждани и между държавите членки, разделителни линии, които подкопават социалното сближаване в Европа.

Редица предложения за реформи не се основават на дългосрочна визия за разработване на нова логика, която да осмисли процесите на европейска интеграция. Без включване на гражданите чрез консултации в процесите на вземане на решения не би могло да се стигне до формулиране на тази така необходима нова логика, която да върне легитимността на европейския проект и да позволи прилагането на нови ефективни политики.

Настоящият проект си поставя за цел да отчете нагласите на гражданите и на експертите, като ги съпостави и насърчи диалога между европейските институции и гражданското общество в три основни области:

Първо: резултата от прилагането на настоящите политики върху икономическия модел, т.е. отчитане, от една страна, на необходимостта от намаляване на разточителство в консумацията, намаляване на обществените разходи и на задлъжнялостта на държавите, и от друга, на последствията за обществото от прилагането на необходимите за това политики.

Второ: последствията за социалните политики от политиките за „затягането на коланите“ . Нагласите на гражданите в контекста на дългосрочните предизвикателства – застаряване на населението, задълбочаващо се неравенство и неустойчиви социални системи ще са основа за формулиране на възможностите и предизивикателствата пред харесвания европейски социален модел.

Трето: вътрешната логика на един обновен европейски проект. Задълбочаването на интеграцията трябва да се дискутира с гражданите и да стане тяхно вътрешно убеждение; формулирането на една нова вътрешна логика на европейския проект може да стане само при участие на гражданите в този процес. Настоящият скептицизъм на европейската общественост не може да бъде разбран без конфронтиране на водените политики с дългосрочните предизивикателства.

Проектът включва социологическо проучване сред европейски граждани, експертен семинар и три публични дискусии във Варшава, Атина и Брюксел, замислени като диалог на гаржданите с европейските институции. Резултатите ще бъдат обобщени в доклади с препоръки към вземащите решения за европейските политики, като широкото разпространяване на тези доклади и препоръки ще има за цел да захрани с информация по-нататъшни дискусии по повдигнатите въпроси.

Докладът по проекта можете да прочетете тук (на Английски език):

Референтен номер на проекта:533820-EFC-1-2012-1-PL-EFC-CP
Период на проекта: 01-03-2013 – 28-02-2014 (продължен до 31-08-2014)
Дейност 1, мярка 2.1. в рамките на програмата на Европейската комисия „Европа на гражданите“


Период: Март 2013 - Август 2014
Координатори: Антоанета Приматарова
Финансираща организация: EACEA, Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency of the European Commision
Водещ партньор: demosEUROPA
Партньори: European Policy Centre (EPC), Brussels; EUROPEUM Institute for European Policy, Prague
Европейски съюз