Програми

Русия 2020

Период: Април 2011 - Септември 2011
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Финансиращи организации: Фондация Отворено общество, Ню Йорк; Министерство на отбраната и спорта, Австрия
Партньори: Форум за международен диалог "Бруно Крайски"; Център "Карнеги" Москва
Глобални акценти