Програми

В търсене на гражданска подкрепа за реформаторски политики


Целта на изследователския проект е не просто да информира за реформаторски политики, а да открие възможности за ангажиране на гражданите с публични политики в сферите на образованието, здравеопазването и заетостта. С помощта на социологическо изследване (проведено от Институт „Отворено общество“, базирано на методологията на Keller&Berry) ще открием активните граждани в нашето общество, ще опишем социалния им профил и ще идентифицираме мнението им за състоянието на обществото. Това е една възможност да разберем по-добре днешното ни общество, но и да открием тенденциите, които оформят бъдещето му.   

Задачата на проекта е да повлияе на публичния дебат, като промени обхвата му и ангажира в него нови гласове. Ще организираме поредица от работни срещи с активни граждани по трите най-проблемни теми, вече представени като политически приоритети – образование, здравеопазване, заетост. Ще проведем и консултации с тях, за да разберем кои от предлаганите публични политики биха подкрепили и какви аргументи биха спечелили тази подкрепа. Накрая, ще организираме заключителна конференция, на която ще представим нови перспективи за разбиране на обществото, нови теми за дебат и нови инструменти за ефективни публични политики.

Допълнителна информация: икономически анализи и прогнози напоследък сочат, че икономическите перспективи за региона не са бляскави. Основният риск пред българското общество е съчетанието между икономическа криза, неработеща политическа система и липса на доверие в елитите. Ето защо търсим нови инструменти за ангажиране на гражданите. Как и към кого да се обърнем за провеждането на ефективни политики? Използваните до момента стратегии са: на гражданите да се подават вече разработени отгоре реформи; да се гради консенсус между политическия, икономически и експертен елит; да се разчита най-вече на активисти от неправителствените организации, като средство за мобилизиране на обществото. Но дори влюбването в харизматични лидери не води до позитивна гражданска мобилизация и не трае дълго.

Имаме нужда от нови стратегии и средства за ангажиране на гражданите във формулирането и изпълнението на публичните политики. Хипотезата ни е, че съществува алтернативен канал  за гражданска ангажираност - гражданите се влияят от хора от тяхната собствена общност. Затова търсим онези активни граждани, които хоризонтално влияят на своите общности, онези, към които се обръщат за съвет, които първи прегръщат нови идеи и нови практики.  Тяхното  мнение днес утре се превръща в общественото мнение.

За допълнителна информация: Яна Папазова – yana@cls-sofia.org;


Период: Май 2010 - Май 2012
Координатори: Мила Минева, Анна Ганева, Яна Папазова
Финансираща организация: Тръст за гражданско общество в Центрслна и Източна Европа (CEE Trust)
Партньори: Институт "Отворено общество", София
Социални контексти