Програми

ЦЛС в Global Go to Think Tank 2020

През 2021 година Център за либерални стратегии за пореден път беше най-високо оцененият сред българските тинк-танкове в световната класация на Global Go to Think Tank 2020:

- 10-ти в Централна и Източна Европа,

- 30-ри в света сред тинк-танковете фокусирани върху публични политики;

- 70-ти в света (без САЩ)

- 141 в света.

Класацията (на английски език) можете да видите тук.
Глобални акценти