Програми

Има ли Русия генерална стратегия?

Период: Януари 2010 - Юни 2010
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Финансираща организация: Министерство на отбраната и спорта, Австрия
Партньори: Форум за международен диалог „Бруно Крайски"; Европейски съвет за външна политика
Глобални акценти