Програми

Кремълска демокрация: про и контра

Период: Януари 2008 - Декември 2008
Координатори: Инван Кръстев, Деян Кюранов, Йонко Грозев, Анна Ганева
Финансиращи организации: Фондация Отворено общество, Ню Йорк;
Други партньори: Aspen Institute ItaliaИнформацията на проекта за момента е само на английски.
Глобални акценти