Програми

Черна книга на правителственото разхищение в България 2020

Георги Ганев бе автор на предговор, послепис и икономически анализ на всеки от случаите, описани в „Черна книга на правителственото разхищение в България“ , Фондация за свободата „Фридрих Науман“, 2020

За шеста поредна година изданието  съдържа конкретни и документирани материали за това как българската държава харчи пари, без от тях да има обществена полза. Разхищенията с парите на гражданите обхващат всякакви държавни нива и образувания – правителство и министерства, общини, агенции на изпълнителната власт, и все повече – държавни и общински компании. Голяма част от разхищението не може да бъде успешно без мълчалива или активна подкрепа от още един клон на властта – правораздавателния, и като съдилища и, все повече, като прокуратура.
Икономически перспективи Правова държава