Програми

1000 + дискусии за Европа


„Хиляда дискусии за Европа” е кампания, включваща двадесет и петте страни членки на Европейския Съюз. Тъй като България не е член на съюза, тя не бе включена в обхвата на кампанията. Въпреки това, като бъдеща страна членка на ЕС България има не по-малко основание от останалите страни да участва в дебата за европейската конституция.

Поради това, целта на проект „1000 + дискусии за Европа” бе да добави българското измерение в обсъждането на конституцията, да информира българските граждани и да популяризира европейската конституция. Проектът бе ориентиран предимно към младите хора, студентите и обществото като цяло, а не към тесните експертни кръгове.

Основните дейности по проекта включваха:
  • дискусии, организирани в сътрудничество с Червената къща - Център за култура и дебат ;
  • Интернет дискусии, организирани в сътрудничество на Червената къща - Център за култура и дебат и вестник „Дневник”;
  • публикуване на статии, третиращи въпроси на новата европейска конституция във вестник „Дневник”;
  • подготовка, публикация и разпространение на брошура, посветена на новата европейска конституция.

Проект “1000+ дискусии за Европа ” бе осъществен с финансовата помощ на програма „Европа 2003” на Европейската КомисияПериод: Януари 2005 - Август 2005
Координатор: Антоанета Приматарова
Финансираща организация: Европейска комисия, програма "Европа 2003"
Партньор: Център за култура и дебат „Червената къща"
Европейски съюз