Програми

Югославия: Мирен преход на поносима социална цена


Международна конференция


Главната цел на конференцията бе да създаде балканско публично пространство за дискусия на югославския преход в контекста на позитивния опит от мирния преход в България и Македония. Тази цел беше изцяло постигната на конференцията в Скопие.

Предвидено бе събитието да се отрази от медиите, като отразяването от медиите в България и Македония се оказа по-добро от очакваното, а в Сърбия по-лошо от очакваното. Обсъдени бяха начините за продължаване на дебата в Сърбия от страна на българските и сръбските организатори и със съдействието на други евентуални сръбски партньори.


Период: Май 2000 - Юли 2000
Координатор: Деян Кюранов
Финансираща организация: Freedom House
Глобални акценти