Програми

Софийска платформа

Период: Май 2011- Ноември 2013
Координатори: Анна Ганева
Финансиращи организации: Балкански тръст за демокрация; Konrad-Adenauer-Stiftung
Водещ партньор: Sofia PlatformПодробна информация за проекта (на Английски език):

Европейски съюз