Програми

EPINЦЛС е член на EPIN - мрежа от институти за европейски изследвания - от самото начало на функционирането й през 2002 г. Мрежата се координира от брюкселския Център за европейски политически изследвания CEPS. Поводът за създаването на мрежата е проследяване на работата на Конвента за бъдещето на Европа през 2002/2003 година. EPIN продължи да следи конституционния процес във всички негови фази.

Институционалната реформа на ЕС продължава да е във фокуса на дейностите на EPIN, но това не изключва други акценти като подготовката на изборите за Европейския парламент, комуникационната политика на ЕС, политическата динамика в ЕС след разширяването, както и общата външна политика на ЕС и политиката в областта правосъдие и вътрешен ред. EPIN обединява 30 организации от 26 страни, членки и кандидати за членство в ЕС.

Период: Септември 2002 - Януари 2015
Координатор: Антоанета Приматарова
Европейски съюз