Програми

Нов план за сигурност на Балканите


Този проект разгледа факторите, които са основни предпоставки за сигурност на Балканите след падането на диктаторския режим на Милошевич, както и влиянието, което има тази ситуация върху българската регионална и трансатлантическа политика.

Основна цел на проекта бе да се обсъдят новите за региона въпроси, свързани със сигурността, да се определи точното им място в по-общата картина на сигурност в региона и да се предложи набор от политически препоръки. ЦЛС подкрепяше становището, че икономическото развитие не може да бъде стабилно ако отсъства обстановка на сигурност.

Oсновни цели на плана:
  • формулиране на нов дневен ред за сигурност в региона;
  • мобилизиране на обществена подкрепа за политиката на регионална интеграция;
  • участие в дебата относно бъдещите приоритети за българската външна политика и за политиката на сигурност;
  • информиране на българското общество относно приоритетите на външната политика, водена от новата администрация на САЩ

Основните проблемни сфери в Балканския регион, попадащи във фокуса на ЦЛС, бяха следните: проблеми произтичащи от промените в Югославия след Милошевич; трансгранична престъпност; политическа корупция; отношенията между регионалните партньори, ЕС и САЩ. В тази връзка Центърът за либерални стратегии насочи изследователските си усилия в четири главни посоки: Югославия; политическо наблюдение на парламентарните избори в България; подобряване на отношенията между САЩ и България и наблюдение на процеса на европейско присъединяване за целия регион.

Подходът, избран от ЦЛС, състоящ се в третирането на всички нови за региона въпроси преди всичко като въпроси, свързани със сигурността даде възможност на Центъра да реагира бързо след нападенията от 11 септември 2001 г.


Период: Април 2001 - Април 2002
Координатор: Иван Кръстев
Финансираща организация: German Marshall Fund of the United States
Глобални акценти