Програми

Българско - югославска работна група


Този проект се състоеше от поредица от семинари, предназначени за българи със специфичен опит в "прехода", както и за подобни групи в Югославия като темите на семинарите бяха предложени от сръбски неправителствени организации.

Теми на семинарите:
  • "Адвокати от бившата комунистическа система, работещи в демократична система"- представяне на български адвокати, успешно справили се с този преход.
  • "Студенти за промяна"- споделяне на опит на български студенти със своите сръбски колеги за това какво е да си студент в политизирани времена.
  • "Преход в армията"- представяне на процеса на деполитизиране на българската армия и превръщането и от наборна в професионална армия от български офицери.
  • "Политическа експертиза във време на промени"- обсъждане от български политолози и политически социолози на новата политическа и социална роля на тяхното специфично експертно знание във време на демократични промени.
  • "Неправителствените организации във време на промени"- представяне от български основатели и лидери на неправителствени организации на често срещани проблеми на тези организации, възникващи при работата с правителства, политически партии, чуждестранни донори и с обществото по време на преход.

В рамките на проекта ЦЛС организира посещение в България за сръбска делегация от лидери на неправителствени организации, както и среща с журналисти и с български неправителствени организации. Българска делегация посети Белград, за да обсъди някои от споменатите теми. Проектът включваше организирането на две конференции, на които бяха обобщени резултатите от общата работа.

Като краен продукт от проекта бе изготвен доклад, отпечатан и преведен на сръбски език.

Период: Юли 2001 - Септември 2003
Координатор: Деян Кюранов
Глобални акценти