Програми

ГласоводителИнтерактивен уеб-базиран инструмент за политическите предпочитания на гласоподавателите.


Тестът сравнява позициите, избрани от гражданина, с тези на основните партии по важни за обществото въпроси.

Гласоводител включва позиции, формулирани въз основа на политическите програми на партиите. Отчитат се само позиции, които илюстрират съществени различия между отделните партии и които се отличават с висока степен на конкретност. Една от водещите идеи в основата на предизборния тест е, че разлики между партиите наистина съществуват и ако гражданите познават тези разлики, те ще могат да гласуват по-рационално.

Гласоводител е базиран на холандския предизборен тест StemWijzer, подготвен от холандския институт Общество и политика (IPP) и разработен от ЦЛС като инструмент за ориентиране на политическите избори за първи път през 2005 г.

До 2017 г. Гласоводител е използван при:
  • парламентарни избори 2005 г.
  • парламентарни избори 2009 г.
  • парламентарни избори 2013 г.
  • парламентарни избори 2014 г. (извънредни)
  • парламентарни избори 2017 г. (извънредни)

През 2009 г. разработихме и Гласоводител за Европейските избори, който става част от VoteMatch Europe заедно със StemWijzer в Нидерландия, Politarena в Швейцария и Wahl-O-Mat в Германия.За Европейските избори през 2014 г. Гласоводител беше отново част от мрежата VoteMatch Europe, в която участват 14 страни - Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединено Кралство, Полша, Словакия, Франция и Чехия.

На последните Европейски избори през 2019 г. мрежата VoteMatch Europe включва партньори и от Дания, Люксембург, Португалия, Унгария, Финландия и Швеция. 

Очаквайте следващия VoteMatch Europe

Освен множеството граждани, които попълниха Гласоводителите, инструментът бе използван и от Българската национална телевизия като основа за предизборни дебати в предаването Референдум, което разшири достъпа до теста и сред граждани, неизползващи активно интернет.

Резултатите, генерирани от теста не са социологическо проучване на обществени нагласи, нито прогноза за изборните резултати, но Гласоводител помага на гражданите да открият за кого искат да гласуват.

Целта ни винаги е била да рационализираме гласуването и, по възможност, да увеличим избирателната активност.Период: 2005 - 2019
Координатор: Георги Ганев
Финансиращи организации: Министерство на външните работи на Холандия, програма MATRA; Балкански тръст за демокрация; Европейски парламент, Център за либерални стратегии
Партньори: Българско училище за политика „Димитър Паница", „Референдум", БНТ
Политически анализи