Програми

Подобряване на управленския потенциал на българската съдебна система


Основна цел на проекта бе да допринесе за рационализирането на процеса на вземане на управленски решения от Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието и да подпомогне, по този начин, провеждането на реформата на българската съдебна система. По-конкретно, целта на проекта бе да спомогне за усъвършенстване на съществуващите процедури, както и да предложи нови такива за вътрешносистемен мониторинг на дейността на съда, прокуратурата и следствието. Този мониторинг ще се осъществява на базата на обективни данни за дейността на институциите, като се въведат индикатори за бързината и ефективността на процесите на съдебно и досъдебно ниво.

Основната идея на проекта бе изработването на една достоверна и обобщена картина на функционирането на звената на съдебната система. Тази картина би улеснила управленските решения на Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието, и би предоставила на гражданите аналитично обработена информация за проблемите и предизвикателства в българското правосъдие.

Резултатите от проекта бяха представени и дискутирани на конфенция в София, Гранд хотел София, на 20 Април 2006 г.

Окончателен доклад


Период: Февруари 2005 - Май 2006
Координатори: Даниел Смилов, Йонко Грозев
Финансираща организация: Посолство на Великобритания в България
Правова държава