Програми

Предизвикателствата на социално-икономическо единство в разширеният европейски съюз


SOCCOH

Този изследователски проект е базиран на сравнителен анализ на ролята на социалния капитал и гражданското общество за постигане на целите на политиките на развитие, чрез стимулиране на социалните партньорства и подобряване на административния капацитет.

Беше проведено изследване в четири групи страни - неучаствали в кохезионните програми (Германия и Италия); участвали в тези програми (Гърция и Испания); Централноевропейски страни (Чехия, Унгария, Полша) и тогавашните страни-кандидатки за ЕС (България и Румъния). Изследването включва анализ на социалните мрежи (Social Network Analysis - SNA) и проучване на съществуващите официални и неофициални документи свързани с политиките на развитие на тези страни.

Проектът и докладите са достъпни на английски език.    

Моля натиснете тук, за да отворите ppt презентацията за заключителната конференция, изготвена от ЦЛС.

Информация за проекта, екипа, както и резултатите от изследванията, е достъпна на английски език тук


Период: Февруари 2006 - Април 2008
Координатори: Георги Ганев, Антоанета Приматарова, Яна Папазова
Финансираща организация: Шеста рамкова програма на Европейската комисия
Водещ партньор: London School of Economics and Political Science (LSE), ESCOLAB, European Institute, London, UK
Партньори: Institute for Political Science; Darmstadt University of Technology (DUT), Germany; Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland; Академия на науките на Република Чехия; Central European University, Centre for Policy Studies, Hungary; Pompeo Fabra University, Spain; Faculty of European Studies in Cluj-Napoca, Babes Bolyai UNiversity, Romania
Икономически перспективи Европейски съюз