Програми

Културни срещи в източна Европа. Икономики и общества след присъединяването


DIOSCURI
Eastern Enlargement – Western Enlargement
Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession

Линк към проекта (на английски) 

Период: Януари 2004 - Декември 2007
Координатори: Георги Ганев, Румен Аврамов
Финансиращd организациs: Institute for Human Sciences
Mартньори: Център за академични изследвания, София; Central European University, Centre for Policy Studies, Hungary
Икономически перспективи