Програми

Трансатлантически перископ


Трансатлантическият перископ е платформа за подбор на новини, анализи и документи, проследяващи отношенията между САЩ и ЕС, 27-те страни-членки на съюза и Обединеното кралство.

Идеята за сайт, който събира експертно подбрана информация е на американския клон на фондация Bertelsmann. В каузата да допринесат за качеството на публичния дебат чрез надеждност на фактите, те си сътрудничат с GovLab, посветени на мисията да образоват и ангажират гражданите по актуални проблеми със средствата на новите технологии. Технологично сайтът се разработва от Squirro и Gensler.

Платформата събира данни чрез автоматизирано търсене, но се публикуват само материали, преминали през експертния подбор на изследователските центрове (партньори по проекта), базирани в участващите европейски страни. За България платформата се разработва от екип на ЦЛС.
Глобални акценти