Програми

Студентски дискусионни клубове


Идеята на проекта бе да се създаде мрежа от дискусионни общества в девет български университетски града. Целта бе да се организират дискусии по редица важни въпроси, предизвикващи жив обществен интерес като по този начин се насърчи стабилното икономическо и социално развитие, както и да се подпомогне очакваната интеграция на страната в европейските институции и структури.

ЦЛС бе на мнение, че най-добрият начин за постигане на тези цели е чрез укрепване на политическия плурализъм, пазарната икономика, свободата на медиите, гражданско общество, открит диалог и чрез образование за човешките права.

Всеки месец във деветте избрани университета се организираха дебати, провеждани по модела "за" и "против" с активно участие на публиката. Целта не бе да се наложи една или друга гледна точка, а по-скоро да се създаде атмосфера на свободна обмяна на идеи, мнения, опит и информация. Чрез дебатите младите хора имаха възможност да изразят тревогите си и идеите си за решение на проблемите, както и да ги обсъдят с професионалисти в съответната област.

За целия период на проекта бяха организирани 36 дискусии на следните теми: 
  • Кое е по-добро за мен - да емигрирам или да живея в България?;
  • Добре ли е да се легализират леките наркотици?;
  • Насилието в мас-медиите и сензацията, манипулацията, истината , хуманността;
  • Морал и политика;
  • Отговорът на тероризма: със сила или не?;
  • Добре ли е да се въведе използването на латинската азбука редом с кирилицата?.Период: Февруари 2000 - Май 2002
Координатор: Рашко Доросиев
Финансиращи организации: Европейска комисия, програма PHARE; Институт Отворено общество, София
Социални контексти