Програми

Социалeн капитал и социална политика


SCSPN

Toва е изследователски проект, част от новата Европейската Обсерватория за социалното положение (European Social Situation Observatory SSO).

Основната идея на проекта е да участва в дебата за социалната политика, като предоставя аналитични материали за Доклада за социалното положение в Европа (SSR).

В рамките на проекта се създаде мрежа от организации и изследователи от 12 европейски страни, които изучават социалния капитал и социалната политика (SCSPN). ЦЛС беше българския партньор.

През 2006 г. проектът обхващаще 5 социални области – грижа за децата, образование, продължителност на живота и работоспособност, пенсиониране и социална политика, социален капитал и хората от третата възраст. Изследователският екип изготви доклади по тези теми и те бяха включени в Европейския доклад за социална политика 2006-2007. 

През 2007 г., акцент беше поставен върху миграционните и интеграционните политики.
Докладите бяха фокусирани върху развитие на социалния капитал, социални иновации и добри практики във взаимодействието между социалните политики и гражданското общество. 

ЦЛС изготви докладите за България.

Работният език на проекта е английски. 

Повече информация и докладите, можете да намерите тук  


Период: Януари 2006 - Декември 2007
Координатори: Георги Ганев, Яна Папазова
Финансираща организация: Шеста рамкова програма на Европейската комисия
Партньори: London School of Economics and Political Science (LSE), ESCOLAB, European Institute, London, UK; Charles University in Prague; University in Warsaw, Poland; Insitute of Sociology of the Academy of Sciences, Czech Republic; Център за изследване на политики, Будапеща; IGOP, Universidad Autonoma de Barcelona, Spain; Babes-Bolyai University in Clij-Napoca, Romania; Ersta Sköndal University College; Univesity of Tartu, Estonia; Centru Studi Investimenti Sociali-CENSIS, Italy; University of Macedonia, Greece 
Икономически перспективи Европейски съюз