Програми

Балкански кръгли масиВ рамките на идеята за Балкански политически форум, ЦЛС организира кръгли маси, лекции и дискусии по най-горещите балкански политически теми - кризата в Косово, медийната свобода и демократична политика в Югославия, отношения България - Македония, анти-корупционна политика в региона и др. Сред участниците в кръглите маси бяха водещи журналисти, политически анализатори, политици и експерти.

Главни цели на проекта:
  • укрепване на връзките между независимите think tank организации в страната;
  • подпомагане на правителствата от региона при дефиниране или пре-дефиниране на заварени политически проекти чрез помощта на мрежа от няколко think tank организации;
  • съдействие за мобилизиране на обществена подкрепа за активна политика за демокрация.

В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности:
  • публична лекция, изнесена от президента на Черна гора - г-н Мило Джуканович.
  • изготвяне на доклад: „Изборите в Македония"
  • дискусии в Подгорица и Черна гора
  • дискусия на кръгла маса в Скопие, Македония на тема: „Регионалните перспективи за Македония след парламентарните и президентските избори. Поглед от Македония".

Период: Ноември 1998 - Май 2000
Финансираща организация: National Endowment for Democracy
Глобални акценти