Програми

Популизъм и гражданска ангажираност


Популизъм и гражданска ангажираност (PaCE) е тригодишен изследователски проект, финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания „Хоризонт 2020“.

Проектът анализира типовете, причините и последствията от разпространението и растящия успех на партии и движения, често определяни като „популистки“. Специален фокус е поставен върху изследване на предизвикателствата пред либералната демокрация, идващи от разрастването на популизма, като целта е да бъдат предложени ефективни отговори на тези предизвикателства.

Освен на разнообразната експертиза на екипа, проектът разчита за успеха си и на използването на иновативни изследователски методи (agent-based social simulation на политически процеси и на подкрепата за популистки партии по-специално), които позволяват предлаганите отговори да стъпят на възможно най-обективна оценка на риска.

Прилагаме и иновативни подходи за активно ангажиране на европейски граждани във всеки етап от проекта – от включването им в изследователския процес, през обсъждането на възможни отговори съвместно с експерти, изследователи и политици, до разработването на сценарии за бъдещето. В рамките на проекта се разработват и нови апликации (на база машинно-самообучаващи се алгоритми), които ще позволяват на гражданите да проследяват разпространението на популистки наративи в интернет, и ще подпомагат онлайн консултации по въпросите на популизма.
В първата година и половина основната изследователска работа на екипа на ЦЛС бе съсредоточена върху идентифициране на каузалните механизми и анализ на причините за растящата подкрепа на популизма.


Резултатът от първата част на проекта са два доклада:
  1. Каузални механизми на популизма  - достъпен на английски език тук.
  2. Модел за причините на популизма (достъпен на английски език тук), като постигнатото знание ще захрани agent-based симулацията на политическия процес, водещ до успех на популистките партии в Европа.  

Втората част на проекта е фокусирана върху разработването на отговори на негативните тенденции, произтичащи от разрастването на популизма, както и върху разработването на различни сценарии за бъдещото развитие на популизма и ефекта му върху демокрацията в Европа.

Даниел Смилов разговаря с водещи изследователи от проекта „Популизъм и гражданска ангажираност“ за най-значимите изследователски разултати на проекта

Професор Свен Енгессер от Техническия университет в Дрезден

Професор Райнхард Хайниш от Университета в Залцбург

Професор Брус Едмъндс от Университета Метрополитън в Манчестър


Предложенията за публични политики можете да прочетете тук (на английски език), а изследователските резултати от PaCE са публично достъпни тук (на английски език).Период: Февруари 2019 – Февруари 2022
Екип: Даниел Смилов, Ружа Смилова, Георги Ганев
Финансираща организация: програма Horizon 2020-SC6-GOVERNANCE-2018 на Европейската комисия
Партньори: The Manchester Metropolitan University (MMU), United Kingdom;Reykjavikurborg (RVK), Iceland; Paris-London-Universitat Salzburg (PLUS), Austria; Technische Universitaet Dresden (TUD), Germany; The Democratic Society AISBL (DEMSOC) Belgium; Trilateral Research Limited (TRI IE), Ireland; Helsingin Yliopisto (HU), Finland; IBUAR - Samradslydraedi Ses (CITIZENS FOUND), Iceland
Политически анализи Правова държава