Програми

Устойчиво развитие в Грузия - споделяне на опит от Балканите


Този пилотен проект предложи ново поколение подпомагане на демократични процеси включващо политици, представители на неправителствени организации и журналисти от България, Сърбия, Македония и Грузия.

Основна цел на проекта бе споделяне на опит от следкризисни общества провеждащи институционални, законодателни и икономически реформи с грузински политици.

Препоръките на експертите участващи в проекта бяха фокусирани върху следните теми:
  • как да се избегне възприемането на политическа подкрепа като даденост
  • как да се поддържа обществена подкрепа
  • как политически реформи могат да увеличат обществената подкрепа
  • как да се преизберат реформистки правителства

Основни дейности свързани с проекта:
  • селекция на експерти
  • изготвяне на доклад от ръководителя на групата експерти за мерките, които се очаква да имат значителен ефект върху процеса на реформи
  • оценка на пилотния проект и обсъждане на стратегия за бъдеща съвместна работа.Период: Юли 2004 - Декември 2004
Координатор: Весела Чернева
Финансираща организация: National Endowment for Democracy
Глобални акценти