Програми

Институционални и политически проблеми в страните от Югоизточна Европа


Пост-комунистическите общества са тотално завладяни от идеята за корупция. Корупцията е най-често спряганото описание на политиката по време на прехода. Тя обяснява банкрута на индустриалните отрасли, които някога са били перлите на комунистическите икономики, защо бедните са бедни, а богатите - богати. Хвърлянето на вината върху корупцията е начинът, по който пост-комунистическият гражданин изразява своето разочарование от настоящия политически елит. Говоренето за корупция е начинът, по който пост-комунистическото общество говори за политика, икономика, минало и бъдеще.

Иван Кръстев сформира изследователски екип със задачата да проучи институционалните и политическите проблеми в страните от Югоизточна Европа. Център за либерални стратегии включи в тази задача млади изследователи и други представители на изследователската общност. Резултат на този проект бе докладът "Икономика на морала на антикорупционните представи в периода на преход".Период: Януари 2001 - Септември 2001
Координатор: Иван Кръстев
Глобални акценти