Програми

Трансмисионни механизми на паричната политика в Централна и Източна Европа. Анализ на динамичните променливи


С цел постигане на гладък преход към европейската монетарна зона, централните банки на Централна и Източна Европа трябва да се запознаят много добре с трансмисионния механизъм, свързващ инструментите на паричната политика и инфлацията.

Целта на проекта бе да предостави съответната информация на десетте страни от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в Европейския съюз. Като се има предвид, че в контекста на прехода анализите не могат да разчитат изцяло на традиционните статични модели, изследователският екип използва инструментите на динамичните променливи, за да стигне до заключения относно връзката между променливите в паричната политика и различните нива на инфлация.

Изследването представлява уникален сборник с информация относно структурата на процесите на трансмисия в сравнителен план между държавите. Някои от аспектите на използвания анализ се прилагат за първи път в сравнителен контекст за Централна и Източна Европа.


Период: Януари 2001 - Юни 2002
Координатор: Георги Ганев
Финансираща организация: Световна банка
Икономически перспективи