Програми

Лицемерие, анти-лицемерие и световният ред: дилеми на либералния ред през 21 век


Проектът анализира проблемите, произтичащи от политиките на Запада на „двоен стандарт", както и критиките срещу „лицемерието" на Запада като идеологическа основа за атака срещу Западния либерален ред.


Период: Октомври 2015 - Септември 2018
Координатори: Иван Кръстев, Яна Папазова
Финансиращи организации: Charles Stewart Mott Foundation
Политически анализи