Програми

Прозрачност, отчетност и гражданско участие в парламентите на държавите от черноморския регион


Проектът 

Transparency, accountability and civic participation in the Black Sea Region- a plea for open Parliaments in Romania, Bulgaria, Moldova and Georgia,


бе осъществен от Института по обществени политики  в Румъния в сътрудничество с ЦЛС и партньори от Молдова и Грузия

(the (IDIS Viitorul) - Republic of Moldova and  (CIPDD) - Georgia).

Проектът приключи с изработването на детайлно изследване на правната рамка и практиките свързани с идеята за отворен парламентаризъм в четирите черноморски държави. 

Публикацията беше представена на няколко открити форума и обсъдена с парламентаристи и представители на гражданското общество.

За повече информация виж пълния текст на публикацията тук.


Период: Февруари 2008 - Декември 2008
Координатор: Даниел Смилов
Финансираща организацияЧерноморски тръст за регионално сътрудничество (BST) 
Партньори: Институт по обществени политики, Румъния; Institute for Development and Social Initiatives, Молдова; Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, Грузия
Социални контексти